Nezařazené

Published on Červenec 9th, 2015 | by redaktor

Co potřebuje mít kvalitní překladatel?

Laik by si mohl myslet, že práce překladatele je mechanická, strohá a chybí jí dynamika. Opak je ale pravdou. Překládání je v podstatě umění a osoba, která ho provádí, se stává jaksi logicky umělcem. Ne každý to dokáže, i překladatelem se musí člověk narodit. Jeho úkolem je totiž přeložit text tak, aby měl pozdější čtenář pocit, že byl vytvořen přímo v cílovém jazyce.

Zkušení a moderní překladatelé nepřekládají texty mechanicky, protože důraz se klade na přirozenou krásu, jedinečnost, kulturu a idiomy daného jazyka. Jde o překlad s kulturní nástavbou, který se obvykle nazývá jako lokalizace. Jelikož překladatel musí být ztotožněn s požadavky a danostmi původního i cílového jazyka, text by se měl pro něj stát v každém případě „posvátný“. To, že překladatelská činnost je skutečně uměním, podtrhuje i fakt, že v zemích, které podepsaly Bernskou dohodu o autorských právech, je překladatel chráněn zákonem, i když není autorem původního textu.

Ovládání jazykových nuancí

Ať už jde a jakýkoliv jazyk, většinou nenajdete v překladovém slovníku jedno konkrétní slovo, které daný pojem charakterizuje. Některá slova mohou mít totiž několik významů v závislosti na kontextu. Také stejný význam může být vyjádřen několika synonymy. Dobrý překladatel musí mít v malíčku i ty nejmenší nuance (rozdíly). Ví, kdy je třeba použít určité slovo a nikoli jeho synonymum. Jde tu tak trochu io předvídavost a zažití se do role původního autora. Překladatel by měl chápat, proč autor použil právě toto slovo a ne jiné. Profesionálně zpracované překlady závisí do značné míry na tomto aspektu.

Odpovědná interpretace

Překladatel je i interpret významu, a proto je na něm velká zodpovědnost. V budoucnu mohou totiž jeho subjektivní interpretaci studovat tisíce čtenářů. Měl by proto vyjádřit původní myšlenku a co nejdůvěrnější vykreslit autorovi pocity. Je nutné přihlížet na kontext a jeho osobní chápání. Pozor je třeba dávat na osobité úseky, kdy se musí překlad chápat idiomatické, což v praxi znamená, že doslovná transformace by nedávala smysl. Co je krásné v jednom jazyce, mělo by zůstat krásné iv druhém. To je podstata odpovědné interpretace.

Svoboda i přísnost

Překladatel by měl znát tu správnou hranici mezi vlastní svobodou, přísností a respektem, pouze tak mohou vzniknout kvalitní překlady. Největší svoboda je dovolena v uměleckých textech (vyprávěcích), kde přichází na řadu i vlastní kreativita překladatele. Výrazný respekt si zase vyžadují technické, filozofické a náboženské zpracování. Mezi základní intelektuální vlastnosti špičkového odborníka na překlady by měly patřit cit pro kulturu a styl jazyka, láska ke kráse jazyka a talent pro překlad, ale také logika a výborná znalost mateřské řeči (častý problém moderních překladatelů).

Týmová práce

Celková síla skupiny je mnohem efektivnější než práce jednotlivce. Sestavením kvalifikovaného týmu se může docílit celková harmonizace. Bezkonkurenční překladatelské skupiny umí sestavit i překladatelská agentura Aspena. Její zaměstnanci vynikají nadprůměrnou znalostí lingvistických disciplín (gramatika, stylistika, syntaxe) obou jazyků (cizího i mateřského). Korektury převádějí rodilí mluvčí, překlady jsou klientům dodány v expresně krátkém čase a každý z překladatelů ovládá práci s CAT nástroji, díky nimž může být projekt ukončen rychleji. V agentuře se klade důraz i na překlady s podporou SEO. Internetový marketing je totiž v současnosti nezbytností každého subjektu toužícím po úspěchu. Pokud máte zájem o překlady a tlumočení o třídu výš, Aspena.cz je vám k dispozici.

 

 facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Zpátky nahoru ↑